CategoriesPies

Linienie

Czym jest linienie i co oznacza? Linienie psów i kotów jest naturalnym zjawiskiem i wiąże się z wymianą sierści, która odbywa się cyklicznie przez całe ich życie. Stara okrywa włosowa obumiera aby dać miejsce nowej. Wzmożone gubienie sierści można zauważyć zwłaszcza w dwóch okresach w roku -na wiosnę oraz jesień -czyli wtedy, kiedy zmienia się […]